Work and Travel 2013
Anawana work and travel program za 2013 godinu će biti fokusiran na manji broj kvalitetnih poslodavaca i zbog toga ćemo ponuditi zainteresovanim studentima manji broj radnih ponuda nego prethodnih sezona.