Dovedi prijatelja 50$ OFF | (2 prijatelja)Svaka osoba koja aplicira za program i sa sobom dovede još dva prijatelja koji takodje apliciraju, ima popust na program u iznosu od 150 $. Ova promocija važi samo za opciju A (Anawana Vam pronalazi posao)


promocije se ne mogu sabirati